Ieder

mens is een

uniek

persoon

Play Video

Ieder mens is een uniek persoon en eigenlijk, op zichzelf, het grootste kunstwerk ooit

Ieder mens is uniek… een uitgangspunt dat bij JoKiJo voorop staat. Zorg aangepast aan de wensen en behoeftes, midden in kleinschaligheid wat zorgt voor een vertrouwde sfeer. Uitgaan van kansen, mogelijkheden en kwaliteiten. De pupil staat centraal; vanuit hem/haar wordt gekeken welke zorg het beste past en hoe wij van JoKiJo hier het beste bij kunnen aansluiten.

Waar we voor staan!

De meest primaire pedagogische doelstelling van zorgbureau JoKiJo is het bieden van zowel fysieke als emotionele veiligheid aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit draagt immers niet alleen bij aan het welbevinden van de cliënten, maar ook aan het verwezenlijken van de andere pedagogische doelstellingen. Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van fysieke en emotionele veiligheid door de volgende waarden centraal te stellen in het handelen en over te brengen op cliënten:

Vrijheid

Verantwoordelijkheid

Liefde

Aandacht

Geduld

Vertrouwen

Zorgzaamheid

Deskundigheid

Betrokkenheid

Zorgroute

Mocht u voor JoKiJo kiezen en we hebben tijdens de intake samen besloten dat JoKiJo passend is voor jullie zorgvraag, kijken wij samen hoe we invulling gaan geven aan de afgegeven arrangementen. We werken met een zorgplan. Hierin worden doelen opgesteld waaraan iedereen die betrokken is bij dit plan gaat werken. Dit plan is flexibel en kan tussentijds herschreven of aangepast worden. Vaak wordt een arrangement toegezegd, maar duurt het even voordat alles daadwerkelijk op papier rond is. JoKiJo zal bij een positieve schriftelijke bevestiging vanuit de gemeente de zorg al starten zodat uw kind/pupil direct de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft.

JoKiJo verleent ook WLZ zorg in de vorm van PGB. Neem hierover contact met ons op zodat wij samen afspraken kunnen maken.