Activiteiten en Trainingen

Vakantie activiteiten

In de vakanties organiseert JoKiJo allerhande leuke activiteiten die aansluiten bij de vraag van de kinderen.

Sport activiteiten

JoKiJo is van mening dat ieder kind recht heeft op ontspanning. Samen zoeken naar mogelijkheden en oplossingen, daar zijn wij continu mee bezig.

Ik-ben -speciaal

Een speelse, ontspannende en tegelijk spannende manier om met jongeren met autisme of aanverwante stoornissen in gesprek te gaan over zichzelf en de anderen.

Rots en water training

Rots & Water is een psychofysieke training met als doel het vergroten van zowel het welzijn als de communicatieve- en sociale vaardigheden bij kinderen en jongeren.

Ik-pubertraining

De training ik-puber heeft als doel mensen met een ASS hierover te informeren en hun vaardigheden aan te leren die zij in eigen situaties kunnen toepassen.

Brain-Blocks

Brain Blocks is zowel in groepsverband binnen JoKiJo en thuissituatie inzetbaar, als ook individueel om duidelijkheid en inzicht te krijgen in het brein van het kind of de jongere.

Zelfredzaamheid & Sociale weerbaarheid

De doelgroep waar wij mee werken heeft vaak meer tekortkomingen op het gebied van praktische en sociale vaardigheden dan andere leeftijdsgenootjes. Vandaar dat wij het erg belangrijk vinden hun ontwikkeling hierin te stimuleren.

Training in emotionele vaardigheden

Want wat voor gevoelens heb ik allemaal? En wat doet dat met mij? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mij anders voel. En voelt dat voor de ander ook zo?