Rots en water training

Dit is wat we doen!

Rots & Water is een psychofysieke training met als doel het vergroten van zowel het welzijn als de communicatieve- en sociale vaardigheden bij kinderen en jongeren. Daarnaast heeft het als doel het voorkomen van sociale problemen als pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
De doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, de jongere en/of jong volwassene.

Breed pedagogisch perspectief

Doordat het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pest-programma, met meervoudige doelstellingen, heeft het een breed pedagogisch perspectief. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

pexels-hannah-nelson-1037989

Psychofysieke methodiek

Psycho de binnenkant van de persoon, wie ben ikzelf, hoe ervaar ik mezelf, hoe denk ik over mezelf en hoe ga ik met mezelf om.
Fysiek actief met elkaar aan de slag. Contact maken met de ander (letterlijk en figuurlijk).

Psychofysiek werken betekent eigenlijk via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden aanleren. Spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd. Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprekken en compleet gemaakt door het maken van verwerkingsopdrachten.

De rots en water training kan binnen de groep, 1 op 1, maar ook in de thuissituatie toegepast worden.