Brain-Blocks

Een beeld en een taal creëren over autisme.

Dit is wat we doen!

Brain Blocks is flexibel van opzet, waardoor het op maat kan worden aangeboden. De thema’s, die voor iemand van toepassing zijn, worden ingezet. Andere thema’s, die niet relevant zijn, kunnen gemakkelijk achterwege worden gelaten. Brain Blocks geeft iemand met autisme direct de ruimte om zijn eigen woorden en beelden te ‘vormen’ en deze te toetsen bij de professional. Informatie blijft gemakkelijk hangen, vooral door de uitdagende materialen in de Brain Blocks doos.
Brain Blocks is zowel in groepsverband binnen JoKiJo en thuissituatie inzetbaar, als ook individueel om duidelijkheid en inzicht te krijgen in het brein van het kind of de jongere.

anna-samoylova-w55SpMmoPgE-unsplash

Doel een beeld en een taal creeren over autisme.

Waarom Makkelijker met een persoon met autisme (en met belangrijke anderen in zijn omgeving) over autisme, en de gevolgen daarvan in het dagelijkse functioneren communiceren. Brain Blocks werkt ondersteunend aan het bewustwordings- en acceptatieproces van mensen met autisme.

Hoe Om inzichtelijk te maken hoe het brein van iemand met autisme en iemand zonder autisme werkt en deze met elkaar te vergelijken, wordt er gebruik gemaakt van twee kartonnen hoofden. Het ene hoofd staat voor het brein van iemand zonder autisme. Het andere hoofd staat voor het brein van iemand met autisme. Ook wordt duidelijk wat een informatieverwerkingsstoornis is en welke gevolgen deze stoornis heeft voor het dagelijkse functioneren. Tevens komt autisme als contactstoornis aan bod middels 16 thema’s.