Zelfredzaamheid/Sociale weerbaarheid

Dit is wat we doen!

De doelgroep waar wij mee werken heeft vaak meer tekortkomingen op het gebied van praktische en sociale vaardigheden dan andere leeftijdsgenootjes. Vandaar dat wij het erg belangrijk vinden hun ontwikkeling hierin te stimuleren. Samen met de ouders en het kind worden doelen hierin opgesteld. Deze doelen komen in 1gezin1plan te staan. Door een mix van training en ontspanning worden zij voortdurend geprikkeld aan hun doelen te werken.

pexels-cottonbro-4100420

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid maakt je minder afhankelijk van anderen, het vergroot de bewegingsvrijheid en het is waardevol voor het zelfbeeld. Je kunt dus niet vroeg genoeg beginnen met het stimuleren en trainen van praktische vaardigheden, uiteraard aangepast aan de mogelijkheden van het kind.

Sociale weerbaarheid

Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar kunnen ze moeite hebben met overzicht houden, het aangaan en onderhouden van sociale contacten en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ overkomt.