Training in emotionele vaardigheden

Professor Uta Frit ontwikkelde een test waaruit blijkt dat kinderen met autisme zich niet kunnen verplaatsen in de gedachten van anderen. Als aan kinderen met autisme
gevraagd wordt waar Sally de knikker zal gaan zoeken, zullen
de meeste kinderen antwoorden: in de doos. Zij kunnen zich
niet verplaatsen in de gedachten van Sally en antwoorden
naar wat zij weten. Maar zijn zij, door het onvermogen zich te verplaatsen, ook niet in staat emoties te herkennen?
Uit onderzoek van ontwikkelingspsycholoog Carolien Rieffe,
in samenwerking met het Centrum voor Autisme, blijkt nu dat kinderen en jongeren met ASS wel degelijk worden geraakt
door de gevoelens en het verdriet van anderen, maar
simpelweg niet weten hoe ze hiermee om moeten gaan.
Met andere woorden; Het ontbreken van sociale vaardigheden.
Het niet geinteresseerd zijn in wat iemand anders vertelt of
voelt, blijkt dan ook een misvatting. Kinderen met ASS hebben
vaak grote moeite met het ‘herkennen’ van hun eigen emoties,
laat staan het benoemen (verwoorden) en het reguleren hiervan.
Door die emoties van anderen, raken zij dus ook al helemaal
snel overprikkeld. Zij kunnen zich niet ‘echt’ verplaatsen in de gedachtestroom van die ander en daarmee ook niet voorspellen hoe die ander verder zal reageren.

Uit voorgaande tekst blijkt hoe belangrijk het is dat er getraind wordt in emotionele vaardigheden. Eerst bij henzelf, dan gericht naar anderen.
Want wat voor gevoelens heb ik allemaal? En wat doet dat met mij? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mij anders voel. En voelt dat voor de ander ook zo? Ziet de ander als hij/zij zich zo voelt, er hetzelfde uit als ik?
Dit zijn dingen waar wij dagelijks aan werken met de kinderen, trainingsgericht, maar absoluut ook spelenderwijs!