Ambulante groepsbegeleiding

Dit is wat we doen!

Elke vorm van zorg bij JoKiJo start met een intake gesprek. Hierbij wordt gekeken naar de doelen die graag behaald zouden worden en de vorm van zorg die ouders/voogd of pupil wensen. Deze doelen worden opgenomen in het Zorgplan. De zorg die voortstroomt uit het Zorgplan wordt in een vooraf afgesproken periode ingezet, maar de doelen kunnen tussentijds altijd veranderen en daardoor aangepast worden. Bij groepsbegeleiding wordt er gekeken welke dagen, maar ook welke groep het beste bij de pupil passen. JoKiJo zorgt voor vervoer naar de groep en aansluitend terug naar huis. Er wordt rekening gehouden met verzoeken op het gebied van medicatie en voeding.
Bijna alle doelen waaraan gewerkt wordt tijdens individuele begeleidingsmomenten kunnen geoefend en uitgebreid worden tijdens deze groepsmomenten. De pupillen die alleen groepsbegeleiding hebben werken tijdens de groepsmomenten voortdurend aan de voor hen vooraf vastgezette doelen, maar omdat op deze dagen het hebben van plezier en het vinden van ontspanning belangrijk zijn, werken ze hier vaak onbewust aan.

Ambulante groepsbegeleiding jeugd (4-18jaar)

pic-24
IMG_5231

Ambulante groepsbegeleiding (jong) volwassenen

Hierbij kan gedacht worden aan alle mogelijke doelen die komen kijken bij het volwassen worden/zijn, zoals; omgaan met geld, zelfstandig ondernemen van activiteiten, maatschappelijke participatie, voor zichzelf durven opkomen en het verhogen van het zelfbeeld, individualisatie en separatie (durven loskomen van ouders en het ontwikkelen van een eigen Ik).