Dagopvang

Maak kennis met JoJiKo en de mensen die zich inzetten om de beste zorg te leveren die past bij de pupil.

Dit is wat we doen!

Alle kinderen/ jongeren die begeleiding van JoKiJo krijgen, worden door professionele begeleiding opgehaald van school/thuis. Dezelfde begeleiding zal ook op de groep werken. Op de groep wordt gewerkt aan doelen op het gebied van zelfredzaamheid, aangaan en onderhouden van sociale contacten, huiswerkbegeleiding en er worden diverse trainingen aangeboden (zie trainingen) waarbij o.a. gewerkt wordt aan de sociaal-emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling van het kind/ de jongere. Dit alles in een ontspannen sfeer.

Groepsbegeleiding

JoKiJo biedt niet alleen na, maar ook tijdens schooltijd groepsbegeleiding aan. Kinderen/ Jongeren die (deels) uitvallen op school omwille van welke reden dan ook, kunnen bij JoKiJo een school vervangend programma aangeboden krijgen waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en hulpvragen van het kind. Zo zou het kunnen zijn dat een kind het moeilijk vindt om prikkels te verwerken waardoor school op het moment niet mogelijk is, of de pupil is door de zorgvragen (nog) niet schoolklaar. JoKiJo werkt met een passend programma voor het kind waarbij rekening wordt gehouden dat het kind in een prikkelarme omgeving activiteiten kan ondernemen die bij hem of haar aansluiten. Waar mogelijk wordt het schoolprogramma opgebouwd zodat een terugstroom naar school tot de mogelijkheden kan behoren. Ook hierbij kan JoKiJo ondersteuning bieden.

pexels-hannah-nelson-1037989
anna-samoylova-w55SpMmoPgE-unsplash

Individuele begeleiding

Als een pupil niet tot zijn recht komt binnen de groepsbegeleiding, om welke reden dan ook, biedt JoKiJo ook individuele begeleiding aan. Dit kan individueel in aparte ruimtes, in thuissituaties, op school, of onder welke omstandigheden er dan ook een zorgvraag ligt. Individuele begeleiding binnen de groep is uiteraard ook een optie. Sommige kinderen/ jongeren willen graag in de groep zijn, maar hebben behoefte aan iemand die direct aan hun zijde beschikbaar is. JoKiJo denkt hier graag in mee. Ook tijdens de dagopvang!